El gestor d'Osteopatía
La gestió avançada de clíniques d'osteopatia
que han dissenyat osteòpates per que l'utilitzin osteòpates.

Això la fa l'aplicació ideal per qualsevol clínica d'osteopatia, sigui quina sigui la seva envergadura i, per tal de que tant l'aplicació com el seu preu s'ajusti a les necessitats de cada entitat, s'han fet tres versions per adaptar les seves característiques a cada perfil de clínica.

A la taula següent hi ha descrites les característiques principals de l'aplicació i la seva disponibilitat en cadascuna de les versions.

Sol·licita informació sense compromísPer qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari adjunt, per telèfon al 616 316 286 o via email a info@gosp.somcodi.com.
 
Característiques de l'aplicació Versió
Premium Estàndard Base
Funciona sobre Apple Mac OS X i Windows amb Safari, Chrome i MS Explorer
Manteniment de dades clíniques i administratives de pacient
Històric de visites
Arxiu documental
Història clínica personalitzable del pacient
Qüestionari d'entrada personalitzable del pacient
Diagnòstic de previsió de tractament
Història de tractaments per visita
Generació documents de petició de proves complementaries
Revisió manual assistida de duplicitat de pacients
Llista d'urgències
Llista d'espera
Estudi postural gràfic
Generació de consentiments informats per tractaments
Generació de certificats d'assistència a la visita
Generació de recordatori de visites
Enviament automàtic de correu electrònic de conformació de visita
Gestió de confirmacions de visita
Avís de primera visita
Gestió de cobraments i forma de pagament
Sistema de recerca ràpida d'hores lliures per osteòpata
Suport de múltiples dependències físiques de l'entitat (seus)
Capacitat de definició de diferents tipus d'usuari segons la seva funció (Administradors, Gestors i Osteòpates)
Quantitat màxima d'usuaris definibles il.limitat 6 3
Definició flexible d'horaris per cada usuari
Definició de dates i hores com a festives o reservades, per tota la entitat o per usuari
Configuració personalitzada de l'aplicació (colors i logotip)
Control d'ocupació del número de sales disponibles
Possibilitat d'enviament de correus electrònics personalitzats a tots o alguns pacients amb generació d'informes sobre l'estat de l'enviament
Personalització del contingut de tots els documents generats per l'aplicació (si estan suportats per la versió)
Agenda personal per usuari amb la possibilitat de compartir certs contactes
Sistema intern de missatgeria entre usuaris
Llista de tasques pendents amb avisos configurables per usuari
Vista de l'agenda d'un usuari determinat per un dia, cinc dies o tota la setmana
Vista global de l'ocupació de la clínica per a un dia determinat
Gestió de grups d'usuaris i vista d'agenda per cada grup
Vista global d'hores disponibles els propers dies per osteòpates o  per horaris
Informes estadístics amb diversos paràmetres relacionant visites, pacients, osteòpates o dates
Informe sobre la facturació de visites per dates i osteòpata amb control de rebuts
Informe de la facturació per osteòpata i període
Informe sobre les visites efectuades i anul.lades per osteòpata en un període
Llistat de pacients amb morositat
Informe del número de visites per preu facturat de cada osteòpata
Llistat de pacients considerats "cas clínic"
Possibilitat d'exportar informes i llistats a format Excel
Sala virtual de discussió de casos clínics en diferit o temps real, amb avisos sobre participació
Possibilitat d'us remot de l'aplicació via navegador d'internet (opcional, condicionat a certs requisits tècnics per part del sistema on està instal.lada l'aplicació)
* Preu 2500€ 1800€ 1100€
** El preu d'actualització d'una versió a l'altre és la diferència de preu entre versions més 200€ en concepte de les intervencions tècniques requerides per efectuar-la.
 

* Els preus descrits inclouen:
  • L'aplicació instal.lada a les dependències del client
  • Una hora de formació pel seu ús (generalment es considera suficient degut a la seva intuïtiva funcionalitat)
  • Assessorament sobre la millor manera de fer còpies de seguretat en funció de l'entorn on s'instal.la
  • Garantía del seu correcte funcionament (això només inclou l'aplicació, no el sistema i maquinari on està instal.lada)

* Els preus descrits no inclouen:

  • Impostos de cap mena
  • Les accions tècniques necessàries per que els sistemes informàtics del client puguin suportar l'aplicació tal com s'acordi que ha d'anar instal.lada
  • Desplaçaments que suposin més d'una hora fins a les dependències del client

© 2006 - 2024 somcodi.com